کارشناس مسائل مذهبی:

کمک‌های مؤمنانه لبیک به ندای ولی‌فقیه بود

رمضان نرگسی کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اینکه رزمایش مواسات و همدلی ریشه در آموزه‌های دینی شیعه دارد گفت: کمک‌های مؤمنانه مردم به آسیب دیدگان کرونا لبیک به ندای ولی‌فقیه بود.

رضا رمضان نرگسی کارشناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار قم فردا اظهار کرد: رزمایش مواسات و همدلی ریشه در آموزه های دینی شیعه دارد در حکومت شیعه رابطه ولی و مردم رابطه مراد و مرید است به همین خاطر مشاهده می کنیم در جریان غدیر خم پیامبر برای بیعت با حضرت علی(ع) به سران قبایل اکتفا نمی کنند بلکه از عموم مردم برای بیعت با حضرت علی(ع) دعوت می کنند و امام را بین عامه مردم مطرح می کنند و این مطرح کردن در بین عامه یعنی رابطه تک تک مؤمنین و حاکم و ولی،  و در زمان حاضر هم  رابطه مردم با ولی فقیه مطرح است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: رابطه مردم با ولی در آموزه های شیعه "از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن است" که مردم و بسیجی ها در مسئله کمک مؤمنانه آن را به نمایش گذاشتند، وقتی ولی فقیه یک اشاره می کند مؤمنین آن را به عنوان یک وجوب شرعی در نظر می گیرند،  کمک های مؤمنانه مردم به آسیب دیدگان کرونا لبیک به ندای ولی فقیه بود.

رمضان نرگسی خاطرنشان کرد: در این لبیک مؤمنین از فردیت خود عبور کردند و ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند که حاصل تربیت سیاسی دینی اجتماعی شیعه بود، حول محور ولایت این فداکاری ها را در مقابله با بحران ها مشاهده کردیم.

وی ادامه داد: در جهان شیعه به دلیل وجود مسئله ولایت یک خودساختگی فردی اجتماعی به همراه دارد برکات ولایت فقیه تنها یک برکت سیاسی محض نیست بلکه یک نوع تربیت اجتماعی و جمعی به همراه دارد که مردم در سایه ولایت فقیه به از خود گذشتگی می رسند.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: ورود نیروهای مذهبی به عرصه کمک به بحران‌های جامعه یک زمینه اجتماعی دارد که ریشه در دین دارد در آموزه‌های شیعیان در خصوص کارهای خیر دستورات زیادی آمده است.

وی بیان داشت: انجام کارها نیک هم در آموزه‌های دین اسلام وجود دارد هم در دیگر ادیان حتی برخی‌ها که بدون دین هستند برخی از کارهای نیک را انجام می دهند مانند دفاع از حقوق حیوانات یا کمک به فقرا اما این کمک‌ها تا جایی ادامه دارد که جان خود شخص آسیبی نبیند اما اگر برای انجام این کارهای خیر آسیبی به فرد برسد هرقدر خیرخواه باشد آن را انجام نمی‌دهند اما در آموزه‌های شیعه این مسئله وجود دارد که برای انجام اهداف انسانی و الهی فرد تا پای جان هم می‌رود.


انتهای پیام/170
http://www.qomefarda.ir/18777
اخبار مرتبط

نظرات شما