کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

عدم تعیین قیمت مناسب با انحصاری بودن بازار خودرو/ پایداری قیمت خودرو در شرایط رقابتی

حسینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ملاک قیمت گذاری خودرو در شرایط انحصاری توسط هزینه های تمام شده غیر منطقی است، گفت: تا زمانی که بازار خودرو در انحصار دو خودروساز باشد همچنان در قیمت گذاری ابهاماتی وجود خواهد داشت.

سیدرضا حسینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار قم فردا با اشاره اینکه بازار خودرو مشکلات متعددی دارد، اظهار داشت: امروز مهمترین مشکل بازار خودرو بحث انحصار است.
وی ادامه داد: قیمت گذاری در شرایط انحصار بسیار مشکل است اما اگر شرایط رقابتی باشد مکانیزم قیمت گذاری مشخص است و بر اساس رقابت بنگاه هایی که بتوانند با قیمت بازار تولید و ارائه کنند در بازار حضور خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در شرایط رقابتی قیمت خودرو توسط بازار تعیین می شود و ملاک بازار هم کارآیی بنگاه های اقتصادی است.یعنی بنگاه ها در شرایط رقابتی مجبور می شوند هزینه های خود را کاهش دهند و اگر بنگاه ها نتواند هزینه خود را کاهش دهند و خودرو را با قیمت بالاتری تولید کنند محکوم به خروج از بازار است.

پایداری قیمت خودرو در شرایط رقابتی
وی اضافه کرد: در شرایط رقابتی قیمت بازار معنا پیدا می کند و پایدار است ولی در شرایطی که انحصار حاکم است مانند بازار خودرو امروز کشور که عمده فعالیت ها توسط این دو خودرو ساز انجام می شود و انحصار بازار را در دست دارند.
حسینی بیان داشت: در شرایط انحصار رقابتی وجود ندارد و قیمت ها توسط بازار تعیین نمی شود و هزینه ها بالاست؛ به دلیل اینکه اهرم فشاری مانند ورشکستگی و خروج از بازار احساس نمی شود خودروسازان هم هزینه های خود را کاهش نمی دهند.

وجود قیمت گذاری با شرایط انحصاری بازار خودرو
وی عنوان داشت: برای قیمت گذاری در شرایط انحصار مدل های مختلفی وجود دارد و این مشکلات با حفظ شرایط انحصار در کشور همچنان وجود خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز اگر شرایط رقابتی بود خودروسازان مجبور بودند که هزینه های خود را کاهش دهند یا از بازار خارج شوند ولی در وضعیت فعلی چون دولت هم در قیمت گذاری دخالت دارد و هم با حمایت از خودروسازان از ورشکستگی آنها جلوگیری می کند یک حالت بلاتکلیفی به وجود آمده است.

ملاک قیمت خودرو در شرایط انحصار توسط هزینه های تمام شده غیر معقول است
وی ابراز داشت: در صورتی که بخواهیم بگوئیم ملاک قیمت خودرو بر اساس هزینه های تمام شده باشد به دلیل شرایط انحصار حاکم بر بازار خودرو حرف منطقی نیست چراکه ممکن است هزینه ها به شکل ناکارآمد در سطح بالا باشد.
حسینی در ادامه گفت: در حال حاضر خودرو سازان ما مدعی هستند که هزینه تمام شده خودرو بسیار فراتر از آن چیزی است که نهادهای قیمت گذار اعلام می کنند و این موضوع منجر به متضرر شدن خودروسازان می شود.

بلاتکلیفی قیمت در بازار انحصاری خودرو
وی افزود:  به دلیل وجود انحصار این ادعا را نمی توان ارزیابی کرد چرا که در شرایط انحصار ممکن است هزینه ها بی جهت بالا باشد و از طرفی هم در ظاهر ممکن است ادعای خودروساز درست باشد ولی از سوی دیگر دولت و یا نهاد قیمت گذار هم قیمت های جهانی را در نظر دارند به همین دلیل نتیجه روشنی از این ادعای خودرو سازها نمی توان بدست آورد و این بلاتکلیفی همچنان به قوت خود باقی است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر ملاک قیمت گذاری مشکل داشته و دچار ابهام است و این مشکل و ابهام به شرایط انحصاری بودن بازار برمی گردد و تا این مشکل حل نشود این ابهامات همچنان وجود خواهد داشت.

خودروسازان نه خصوص هستند و نه دولتی!!
وی تصریح کرد: در شرایط انحصار گاهی می گویند که خود دولت تولید را برعهده بگیرد و خودرو را عرضه و قیمت را تعیین کند اما در حال حاضر مشخص نیست که خودروسازان ما دولتی و یا خصوصی هستند؛ تا تکلیف این مسائل روشن نشود این بحث ها ادامه خواهد داشت
حسینی با اشاره به اینکه چرا با این قضیه دستوری برخورد نمی شود، گفت: در تعیین قیمت نهایی خودرو هزینه ها بسیار مهم است؛ اگر دولت و یا نهادهای قیمت گذاری مانند شورای رقابت بخواهند دستوری و بدون توجه به هزینه های خودروسازان قیمتی را اعلام کنند مشکل حل نخواهد شد.
وی افزود: وقتی خودرو سازان مدعی هستند که با قیمت تعیین شده نمی توانند خودرو تولید کنند و متضرر هستند با برخورد دستوری فرآیند قیمت گذاری به جایی نخواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: باید با هر دو طرف جلسه برگزار شود و از طرفی نهادهای نظارتی هم باید نظارت های خود را به صورت واقعی یعنی با در نظر گرفتن واقعیت هایی که در اقتصاد هست انجام دهند تا در نهایت قیمت نهایی اعلام شود.


انتهای پیام/160
http://www.qomefarda.ir/19665
اخبار مرتبط

نظرات شما