فیلم| پروژه قم هراسی ماههای گذشته چیزی فراتر از کروناست...

پروژه قم هراسی ماههای گذشته چیزی فراتر از کروناست، پروژه ای به درازای تاریخ انقلاب اسلامی، چرا که به گفته رهبر حکیم انقلاب، دشمن از قم سیلی خورده ...

گالری فیلم
http://www.qomefarda.ir/23626
اخبار مرتبط

نظرات شما