نیم صفحه روزنامه‌های اقتصادی28 بهمن ماه ۹۹

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۸ بهمن ماه به بیان مسائلی همچون  بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار، چکش کاری بودجه در مجلس، چالش های آزار دهنده در بازار سیمان، تولید قربانی نظام مالیاتی، می پردازد.

همچنین آمارهای غلط و افزایش قیمت خودرو، آینده اقتصاد در تسخیر رمزارزها،  قیمت خودروهای داخلی کاهش می یابد، ارقام جدید برای ارز و دستمزدها، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۸ بهمن ماه به شرح زیر است:

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

بازی دلالان با سیاست برای فروش بیشتر دلار/ قیمت خودرو‌های داخلی کاهش می‌یابد/ چکش‌کاری بودجه در مجلس

 انتهای پیام/


http://www.qomefarda.ir/24185
اخبار مرتبط

نظرات شما