سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
خاطرات عزت شاهی به عربی ترجمه و منتشر شد
قم فردا: مرکز ترجمه حوزه هنری ۴۲ عنوان کتاب با موضوعات شعر، داستان و خاطره از نویسندگان ایرانی به زبان‌های مختلف ترجمه کرد و ۵ عنوان کتاب دیگر نیز تا پایان تابستان ۹۷ به صورت الکترونیک منتشر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به همت حوزه دیجیتال انتشارات سوره مهر، مرکز ترجمه توانست ۲۵عنوان کتاب از آثار مکتوب خود را در سال ۹۶ به صورت کتاب الکترونیک عرضه کند و در سال جاری( ۹۷ )نیز تعداد ۱۷ عنوان دیگر به آن افزوده شد و جمعا ۴۲ عنوان کتاب با موضوعات شعر، داستان و خاطره از نویسندگان ایرانی به زبان های متختلف ترجمه و در سایت سوره مهر عرضه شد.

بر اساس این گزارش، همچنین تعداد ۵ عنوان کتاب دیگر نیز تا پایان تابستان ۹۷ به صورت الکترونیک منتشر می شود.

آثار به چاپ رسیده در قالب کتاب الکترونیک از این قرارند:
۱ـ گزیده شعر شاعران معاصر ایران، به زبان ایتالیایی / مترجم: غلام‌رضا امامی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲ـ خاطرات احمد احمد ، به زبان انگلیسی / مترجم: محمد کریمی / ویراستار: حنّانه دیوان‌بیگی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳ـ اگر بابا بمیرد، به زبان انگلیسی / مترجم: دکتر عزیز مهدی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۴ـ اگر بابا بمیرد ، به زبان اردو / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۵ـ اگر بابا بمیرد ، به زبان اسپانیایی / مترجم: دکتر نجمه شبیری / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۶ـ اگر بابا بمیرد ، به زبان هندی / مترجم: دکتر عزیز مهدی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۷ـ اگر بابا بمیرد ، به زبان روسی / مترجم: دکتر آنا برزینا / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۸ـ منِ او (أناهُ) / به زبان عربی / مترجم: محمّدجواد علی، عقیل خورشا / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۹ـ قصّه‌های سبلان، به زبان عربی / مترجم: أمل إبراهیم / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۰ـ هی یو / به زبان ترکی استانبولی / مترجم: ویصل باشچی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۱ـ مهمان صخره‌ها ، به زبان انگلیسی / مترجم: محسن کریمی راهجردی / ویراستار: عزیز مهدی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۲ـ عشق خامه‌ای ، به زبان اسپانیایی / مترجم: فاطمه محمّدعلی مدی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۳ـ گزیده داستان‌های کوتاه زنان نویسنده معاصر ایران / به زبان ترکی استانبولی / مترجم: ویصل باشچی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۴ـ گزیده داستان‌های کوتاه زنان نویسنده معاصر ایران / به زبان اردو / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۵ـ فرنگیس / به زبان اردو / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۶ـ گزیده داستان‌های کوتاه زنان نویسنده معاصر ایران / به زبان عربی / مترجم: حوراء میلانی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۷ـ گزیده داستان‌های کوتاه زنان نویسنده معاصر ایران / به زبان روسی / مترجم: آنّا برزینا / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۸ـ گزیده شعر زنان شاعر معاصر ایران / به زبان اردو / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۱۹ـ گزیده شعر شاعران معاصر ایران / به زبان ترکی آذری با رسم‌الخط باکو / مترجم: وحید طلعت / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۰ـ گزیده شعر شاعران معاصر ایران / به زبان ترکی آذری با رسم‌الخط تبریز / مترجم: وحید طلعت / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۱ـ گزیده شعر شاعران معاصر ایران۱ / به زبان عربی / مترجم: موسی بیدج / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۲ـ گزیده شعر شاعران معاصر ایران / به زبان اردو / به صورت دوزبانه / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۳ـ گزیده شعر صلح ایران / به زبان ترکی استانبولی / مترجم: ویصل باشچی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۴ـ شعر مدرن ایران (مدرن پوئتری آو ایران) / گزیده شعر شاعران معاصر ایران / به زبان انگلیسی / مترجم: دکتر عزیز مهدی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۵ـ شعر معاصر ایران (نگین‌های پُرتلألؤ) / گزیده شعر شاعران معاصر ایران / به زبان ارمنی / مترجم: واراند / ۲۰۱۷ / انتشارات ادیت‌پرینت / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۶ـ شطرنج با ماشین قیامت / به زبان انگلیسی / مترجم: پال اسپراکمن / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۷ـ آنک آن یتیم نظرکرده / به زبان عربی / مترجم: بتول مشکین‌فام / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۸ـ فال خون / به زبان انگلیسی / مترجم: محمّدرضا قانون‌پرور / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۲۹ـ سفر به گرای ۲۷۰ درجه / به زبان انگلیسی / مترجم: پال اسپراکمن / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳۰ـ گزیده شعر شاعران معاصر ایران / به زبان اردو / به صورت تک‌زبانه / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۷ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳۱ـ هی یو / به زبان اردو / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۷ / انتشارات سوره
مهر / تهران، ایران.
۳۲ـ گزیده شعر شاعران معاصر ایران۲ / به زبان عربی / مترجم: موسی بیدج / ۱۳۹۷ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳۳ـ گزیده داستان معاصر ایران / به زبان عربی / مترجم: موسی بیدج / ۱۳۹۷ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳۴ـ من او / به زبان اردو / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۷ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳۵ـ با ردیف آب / به زبان اردو / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۷ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳۶ـ خاطرات عزّت شاهی / به زبان عربی / ویراستار: موسی بیدج / ۱۳۹۷ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳۷ـ زمانی برای بزرگ شدن / به زبان اردو / مترجم: احمد شهریار / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳۸ـ خواب زیر شکوفه‌های هلو / ترجمه شعر معاصر کُره / به زبان فارسی / مترجم: محسن کریمی راهجردی / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۳۹ـ چرا؟ چرا؟ چرا؟ / داستانی پیرامون عاشورا برای نوجوانان / به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی / مترجمان: حوراء میلانی و مژگان برخورداری / ۱۳۹۶ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۴۰ـ داستان آن عزیز خدا / داستانی پیرامون عاشورا برای نوجوانان / به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی / مترجمان: موسی بیدج و محسن کریمی راهجردی / ۱۳۹۵ / انتشارات سوره مهر / تهران، ایران.
۴۱ـ لبخند مسیح / به زبان روسی / مترجم: الکساندر آندروشکین / ۲۰۱۷ / انتشارات صدرا / مسکو، روسیه.
۴۲ـ فال خون / به زبان روسی / مترجم: یوگنیا نیکیتنکو / ۲۰۱۷ / انتشارات صدرا / مسکو، روسیه.
غالب این آثار پیشتر در انتشارات کشورهای مقصد به صورت مکتوب منتشر شده و مخاطبان بسیاری را از ملیت های متفاوت با ادبیات ایران زمین آشنا کرده اند.

 

انتهای پیام/

 

برچسب ها : کتاب
*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .