کارشناس مسائل سیاسی:

مردم عراق با تظاهرات بر استقلال کشور و خروج آمریکایی ها تاکید کردند

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه در تظاهرات روز جمعه عراقی ها همه به صورت متفق بر خروج اشغالگران آمریکایی از خاک عراق تاکید داشتند، گفت: مردم عراق در این تظاهرات با شعارهای خود به استقلال عراق پاسخ مثبت و به اشغالگری آمریکا پاسخ منفی دادند.

عبدالوهاب فراتی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار قم فردا با اشاره به تظاهرات دیروز مردم عراق در خصوص خروج آمریکایی ها از این کشور، اظهار داشت: بنابر آماری که خود منابع عراقی اعلام کردند بیش از یک میلیون نفر در بغداد به ویژه در منطقه الجاردیه برای حضور آمریکایی ها در عراق تظاهرات کردند.
وی ادامه داد: به لحاظ اهمیت تاریخی، این راهپیمایی بعد از سال 1920که عراقی ها علیه انگلیسی ها در اشغال این کشور قیام کردند، مهم ترین و بزرگترین تجمع عراقی ها علیه یک بیگانه باشد
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این مسئله هم اهمیت تاریخی و هم اهمیت سیاسی دارد، گفت: پارلمان عراق تصویب کرد که باید هر نیروی بیگانه حتی به عنوان مشاور و یا آموزش در عراق حضور نداشته باشد.
وی اضافه کرد: این مصوبه تا حدودی در همان راهروهای پارلمان عراق ماند، برخی از فراکسیون های اهل سنت و کُرد در مجلس حضور پیدا نکردند و به این مصوبه رای ندادند.
فراتی ابراز داشت: طبیعی بود که مصوبه پارلمان نیازمند حمایت های گسترده مردم دارد که روز جمعه با حضور مردم عراق این حمایت عملا به نمایش گذاشته شد.
وی ادامه داد:در این تظاهرات عراقی ها همه به صورت متفق بر خروج اشغالگران آمریکایی از خاک عراق تاکید داشتند؛ مردم عراق در این تظاهرات با شعارهای خود به استقلال عراق پاسخ مثبت و به اشغالگری آمریکا پاسخ منفی می دادند.
این کارشناس سیاسی تاکید کرد: مهم ترین پیام این تظاهرات این بود که همه گزینه ها برای بیرون راندن آمریکایی ها از عراق از شیوه مصالمت آمیز، آرام و دیپلماتیک روز میز است و آمریکایی ها تا دیر نشده از طریق دیپلماتیک طی یک توافق از عراق خارج شوند.
وی افزود: اما احتمال این وجود دارد که برای خروج از عراق مقاومت کنند که در آن زمان نیروهای مقاومت، آمریکایی ها را به عنوان نیروهای اشغالگر خواهند زد و با زور نظامی از عراق بیرون خواهند کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به این سوال که آمریکا کدام راه خروج را انتخاب خواهند کرد، گفت:آمریکایی ها در حال حاضر با توافق در عراق حضور دارند.
وی ادامه داد: در دوره نوری مالکی توافق آن ها تجدید شد و تعداد زیادی از آمریکایی ها از عراق خارج شدند و در حال حاضر هم که در عراق حضور دارند بر اساس توافق با دولت قبل در سال های پیش منعقد کرده اند می باشد.
فراتی اضافه کرد: آمریکایی ها به لحاظ حقوقی توافق دارند که یا باید یک توافق جدیدتری را تدوین کنند والا در شرایط عادی نخواهند رفت مگر اینکه عرصه بر آنها تنگ شود و پایگاه های آنها مورد حمله نظامی قرار بگیرد که در شرایط کنونی عراق مناسب نیست.
وی تاکید کرد: فضای عمومی علیه آمریکا به شدت منفی شده است و آمریکایی ها از لحاظ روحی و روانی تحت تاثیر این فشارهای مردمی مجبور هستند حضور خود در عراق را کمتر کنند و یا نیروهای خود را به دیگر پایگاه های نظامی خود در کشورهای دیگر انتقال دهند.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: مطالبه عمومی مردم عراق از دولت، دیر یا زود فضای اخراج آمریکایی ها را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/160
http://www.qomefarda.ir/15924
اخبار مرتبط

نظرات شما