تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آیت الله رجبی:
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اقدامات دشمن موجب شتاب نهضت اربعین و استقبال بیشتر ملت ها از اربعین و نهضت عاشورا خواهد شد، گفت: اربعین تجلی گاه حب الحسین یجمعنا است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
آیت الله رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه جامعه مدرسین در خصوص مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم به مسئولین تذکر داده و می دهد، تصریح کرد: هجمه های دشمنان علیه جامعه مدرسین موجب تقویت و محبوبیت آن می شود.