تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب کردند که نماینده سوال کننده از وزیر 48 ساعت قبل از حضور وی در مجلس می‌تواند طرح سوال را یک ماه به تعویق بیندازد.