تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه سریال محاکمه مفسدین اقتصادی کار قابل تقدیر قوه قضاییه است،‌ گفت: احکام سریع و همراه با عدالت شاید برای دزدان آینده بیت المال ترس ایجاد کند.
عضو مجمع روحانیون مبارز نوشت: اعلام تصمیمات نظام در مورد مسایل اقتصادی توسط رهبری به خصوص بخش پایانی آن که در مورد آمریکا وعدم مذاکره و نبود جنگ اعلام نظر کردند، در این وضعِ سخت می تواند در داخل و خارج تکلیف همه را روشن کند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: درخواست تحقیق و تفحص از مجلس از یک سال گذشته مطرح است ولی هنوز به جایی نرسیده است.