تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آمار نهایی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در قم اعلام شد.
اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام شد که بر این اساس 6 نفر از نمایندگان با تاخیر در جلسه حاضر شدند.
اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که بر این اساس 8 نفر از نمایندگان با تاخیر در جلسه امروز حاضر شدند.