تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم:
معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از اختصاص 1.5 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های بیولوژیکی در قم خبر دادو گفت: در قالب این پروژه‌ها بوته‌کاری و پوشش گیاهی در 42 هکتار از مساحت وسف و 420 هکتار از منطقه شرق قم انجام می شود.