تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نماینده سابق مجلس:
نماینده سابق مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی کشور، گفت: دولت و مجلس فعلی ماحصل ایجاد دوقطبی‌های کاذب در کشور است.
معاون پژوهشی دیده‌بان شفافیت و عدالت، یکی از اهداف این دیده‌بان را مبارزه تخصصی با فساد دانست و افزود: تمرکز دیده‌بان در موضوعات تخصصی باعث می‌شود که کار به‌صورت حرفه‌ای انجام شود و همین، موجب اعتماد کارشناسان و مردم می‌شود.
رئیس دوره‌های پیشین شورای شهر تهران گفت: مجلس فقط کار اجرایی نیست و با قانون و قانون‌گذاری سروکار دارد به همین دلیل نامزدهای انتخابات باید از پختگی برخوردار باشند ضمن اینکه تمام جوانب را با هم دید و دچار افراط و تفریط نشویم.