تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم:
حاجی بابایی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اپلیکیشن شاد برنامه خوبی است اما امکانات آن آماده نیست، گفت: اگر هوشمندسازی مدارس توسط دولت پیگیری می شد امروز دچار این مشکلات نبودیم.