تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

انیمیشن زیبای «آزادی قدس نزدیک است» کاری از بنیاد فرهنگی روایت فتح و به مناسبت روز جهانی قدس منتشر شد.
از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال ارشاد انتخاب شد؛
با شیوع بیماری کرونا در کشور تولیدات رسانه ای بسیاری در این زمینه به عنوان آموزش مسائل بهداشتی ساخته شد که انیمیشن کج میری تولیدی فضای مجازی استان قم به عنوان اثر برتر از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکیل هیئت داوری انتخاب شد.
قسمت هفتم از مجموعه " انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم" با موضوع "مقابله با کرونا در مواجهه با عابر بانک‌ها" منتشر شد.
قسمت ششم از مجموعه " انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم" با موضوع "چه کسانی باید به بیمارستان مراجعه کنند" منتشر شد.
قسمت های اول تا پانزدهم از مجموعه انیمیشن سی قسمتی "این و اون" کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج منتشر شد.
انیمیشن تلفیقی «شبیه افسانه‌ها» به مناسبت هفته بسیج منتشر شد.