تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مشکلات بی پایان بافت‌های فرسوده؛
بافت‌های فراموش‌شده شاید عبارت بهتری برای بافت‌های فرسوده شهر قم باشد که این روزها ساکنان آن‌ها با مشکلات فراوانی دسته و پنجه نرم می‌کنند و شاید دعا می‌کنند که بارندگی‌های شدید سراغ شهر قم نیاید.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورا خبر داد:
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به طرح‌های تشویقی شهرداری برای بافت‌های فرسوده شهر، گفت: اخذ پروانه تا ساخت دوطبقه در این بافت‌ها رایگان است و مجوز احداث یک طبقه بیشتر نیز به مالکان داده می‌شود.