تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سرلشکر سلیمانی:
فرمانده سپاه قدس گفت: منظور از برجام دوم این نیست که ما از منطقه برویم بلکه ممکن است در منطقه برای ما نقشی هم تعیین کنند اما آنها می‌خواهند طی فرآیند برجام دوم حرارت جریان‌های اسلامی را در منطقه بخشکانند.