تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

زاکانی مطرح کرد:
زاکانی گفت: مجلس شورای اسلامی مسیری را در تصویب بودجه سال آینده دنبال می‌کند که عموم مردم مشکلات معیشتی کمتری داشته باشند، بودجه پیشنهادی سال 1400 دولت برای شکسته شدن بیشتر کمر مردم بسته‌شده و با اجرای آن تاب‌آوری جامعه از سال‌های گذشته کمتر می‌شد.