تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس انجمن هنرهای تجسمی قم گفت: مسابقه تولید آثار هنرهای تجسمی با هدف فرهنگ‌سازی و ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به ویروس کرونا در سه بخش فراخوان شد.
فارس نوشت: فرمانده ناجا گفت: کسی حق ندارد به مأمور ما توهین کند و تصویر بردارد از مامور ما در حین اجرای قانون و و تهدید کنند.