تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارشی از تلاش معاندان نظام برای کمرنگ‌کردن اعتقادات مردم؛
با شروع عزاداری‌های ماه محرم دوگانه سازی دین و سلامت و کرونا و محرم که در هفته‌های اخیر در دستور کار رسانه‌های معاند قرارگرفته بود، در نطفه خفه شد.