تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرعامل سازمان پارک‌های قم:
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: در راستای پیشگیری از همه‌گیری ویروس کرونا، بوستان‌هایی که در آن‌ها امکان جلوگیری از تردد شهروندان وجود داشته باشد تا عادی شدن شرایط شهر، غیرفعال بوده و پذیرای شهروندان نیست.
با توجه به روند تولید گاز کشور، بایستی در تقسیم وظایف انجام شده در وزارت نفت تغییراتی صورت گیرد و شرکت ملی گاز اصلی ترین گزینه برای کمک به اصلاح روند تولید گاز است.خوشبختانه در اساسنامه پیشنهادی این شرکت به این مسئله توجه شده است.