تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قم گفت: به منظور افزایش ضریب ایمنی و تسهیل ترافیک طرح چهار خطه شدن جاده سلفچگان – ساوه در دهه نخست دی ماه سالجاری اجرایی می‌شود.