تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

محسنی بندپی با بیان اینکه باید نسبت به ارائه برش‌های دستگاهی و جذب نخبگان در بخش شرکت‌های دانش بنیان اقدام شود، گفت: امیدوارم با بسترسازی رونق تولید و افزایش رضایتمندی مردم که ریشه در ارتقای شاخص‌های رفاهی دارند در سال ۹۸ میسر شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به فیلمی از توهین عبدالباسط درازهی نماینده سراوان در مجلس، گفت: نمایندگان برای حضور در دستگاه‌های اجرایی از قبل باید اطلاع بدهند.