تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش قم فردا از بازار پرتلاطم خودرو؛
بازار خودرو از سال قبل با فراز و نشیب های متعددی روبرو بود که عوامل بسیاری درگرانی خودرو دخیل بود اما مسئله مهم نبود مدیریت جدی و عزم جدی برای کنترل بازار خودرو است.
کارشناس مسائل اقتصادی:
روح الله ایزدخواه گفت: یکی از راهبردهای اصلی جهش تولید، تمرکز بر زنجیره‌های اقتصادی هر منطقه است و برای این کار هیچ نیازی به ایجاد پروژه‌های جدید نیست و فقط مبتنی بر ظرفیت‌های فعلی این امر امکان پذیر است.