تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس شورای اسلامی شهر قم:
رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: در زمینه نقدی در 6 ماهه اول سال 88 درصد از برنامه‌های پیش بینی شده عملیاتی شده و در بخش غیر نقدی نیز 64 درصد محقق شده است.