تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

پس از حمله موشکی ایران اتفاق افتاد؛
موجی از ترس و وحشت سربازان امریکایی و خانواده آنان را پس از سیلی محکم و پاسخ قاطع سپاه پاسداران با درهم کوبیدن پایگاه تروریست های امریکایی موسوم به «عین الاسد» فرا گرفته است.