تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

فرومایگی و حقارت همین بس که در کارزار جنگ روایت ها وقتی دستشان از منطق و استدلال کوتاه میشود رو به توهین و تمسخر میکنند. تاریخ از این هزل گویان کوته فکر کم نداشته است.
حسن عباسی:
عباسی با اشاره به اینکه سلبریتی ها برعکس شهدا که خود را فدای ملت می‌کنند می گویند همه فدای ما شوند گفت: برنامه دولت گروگان گرفتن معیشت مردم است، می‌خواهند اف ای تی اف را تصویب کنند اما اگر اف ای تی اف تصویب شود برای مردم بدبختی به بار می‌آورد.