تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

اجرای طرح پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی، ساماندهی کارگران ساختمانی، تدوین سند توسعه اشتغال بر اساس فرصت‌های اقتصادی، نیاز به اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی برای تکمیل مترو، تجهیز سایت پسماند به دستگاه بی‌خطرسازی زباله، جهش تولید با توسعه کشت گلخانه‌ای و اجرای طرح نظارت و بازرسی در بازار خودرو؛ از اخ