تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم مطرح کرد:
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم با اشاره به اینکه 40جایگاه CNG در قم فعالیت می کنند، گفت: تاکسی ها و وانت بارها به صورت رایگان گاز سوز می شوند.