تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مهر نوشت: عضو شورای نگهبان اعلام کرد: طرح «اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.