تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل آموزش و پرورش قم:
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم با اشاره به اینکه تا این لحظه تمامی مدارس قم آمادگی هر سه وضعیت کرونا را برای شروع سال تحصیلی جدید دارند گفت: شود ۱۰ و ۱۱ شهریور مانور شروع سال تحصیلی جدید را خواهیم داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم:
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم گفت: سرعت، کم شدن هزینه‌ها ،صرفه‌جویی در وقت ازجمله فرصت‌های فضای مجازی است.
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم خبر داد:
مدیرکل آموزش‌وپرورش قم از طرح ویژه قم برای دانش آموزان اول ابتدایی در شرایط کرونا خبرداد که در این طرح دانش‌آموزان ورودی با والدین خود در کلاس حضور پیدا می کنند تا یک رابطه بین معلم دانش‌آموز و اولیا شکل بگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم چرا که تجمیع دانش آموزان موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت آموزش می‌شود گفت: احداث مدارس جدید در قالب مجتمع آموزشی در دستور کار این اداره کل است.
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم مطرح کرد:
مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم با اشاره به اینکه امسال 265هزار نفر دانش آموز ثبت نام کرده اند ، گفت: استان قم 2هزار نیروی انسانی کسری دارد که عمده کسری آن در دوره ابتدایی است.