تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

استاندار قم با انتقاد از قم هراسی و ادعای منشاء شیوع بودن قم در بحث کرونا، به هموطنان توصیه کرد با توجه به شرایط کنونی، قم را تا اطلاع ثانوی به عنوان مقصد سفر و یا محل توقف انتخاب نکنند.