تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، وزارت صمت در گفتگو با قم فردا:
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، وزارت صمت با اشاره به اینکه قم ظرفیت‌های خوبی در حوزه معادن دارد گفت: تقاضای سرمایه‌گذاری در برخی از شهرک‌های صنعتی استان قم بسیار زیاد است اما ما امکانات کافی نداریم در اختیارشان قرار دهیم تا کار خود را توسعه دهند.
استاندار قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا:
استاندار قم با اشاره به اینکه وضعیت بخش تولید، صنعت تجارت در قم وضعیت مطلوبی دارد، گفت: در بخش معادن جای کار وجود دارد در استان قم هم‌ظرفیت‌های کافی معدنی وجود دارد از طرفی این ظرفیت‌ها بکر است.
رئیس سازمان صمت قم:
رئیس سازمان معدن و تجارت قم با اشاره به اینکه از 54هزار شغل در قم 40هزار شغل متعلق به صنایع کوچک است، گفت: صنایع کوچک در استان قم نقش بزرگی در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری دارند.