تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: نمایندگان طرحی را تدوین و با قید دو فوریت به هیات رئیسه تقدیم کردند که در آن تأسیس سفارت به صورت مجازی در قدس شریف به عنوان پایتخت فلسطین در نظر گرفته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی قم:
مدیرکل راه و شهرسازی قم از اجرای ۱۰ طرح بازآفرینی شهری در سطح بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری قم، بااعتباری بالغ‌بر ۱۶۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این طرح‌ها سال آینده افتتاح خواهد شد.
یک فوریت طرح بومی گزینی در استخدام های دولتی در نشست علنی امروز مجلس به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس که در هفته‌های قبل به یک فوریت طرح شفافیت آرای خود رای نداده بودند؛ حالا در طرح جدید به شرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیم‌گیر، حاضر شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند.