تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

امیرآبادی در گفتگو با قم فردا:
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص یک میلیارد یورو به وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا گفت: طرح تحقیق و تفحص می توانددلایل عدم اختصاص خط اعتباری یک میلیارد یورویی را روشن کند.