تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت در خصوص عدم ارتباط شیوع کرونا در ایران با طلبه های چینی و قم توضیح داد.