تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

ایام و لیالی ماه مبا ک رمضان، لحظات با صفای مناجات با خداوند متعال بود و آنچه در قنوت نماز عید سعید فطر از خدای منان خواسته می‌شود،‌ نتیجه و ثمره روح و جانی است که خود را منزه کرده و به فطرت پاک خود نزدیک شده است
همزمان با شب عید فطر هیئت النبی قم بسته های مواد غذایی را بین نیازمندان توزیع کرد.
با چشم برهم زدنی به انتهای ماه مبارک رمضان رسیدیم و آرام آرام به لحظات پایانی ماه میهمانی خدا نزدیک می شویم و باید گفت که خوشا بحال آنان که از این ماه بهترین بهره را بردند.
اختلاف در عربستان درخصوص روز سعید فطر به دادگاه عالی این کشور کشیده شد.