تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تحلیل اتفاقاتی که منجر به شهادت غواصان ایرانی شد، بر عکس آنچه رسانه‌های بیگانه تلاش برای اثباتش دارند، مشارکت کشور‌های غربی و علی الخصوص آمریکا در این جنایت تاریخی را بیشتر روشن خواهد کرد.