تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت: پردیسان فرصت‌های متنوعی از بخش مسکن گرفته تا پروژه‌های تفریحی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.