تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کارشناس رسانه و فضای مجازی:
کارشناس رسانه و فضای مجازی با اشاره به رونمایی از بازی سفیر عشق گفت: بازی سفیر عشق نشان داد توانایی و پتانسیل‌های بالایی در بین نیروهای جوان و انقلابی وجود دارد.
دغدغه های نسل جدید برای ازدواج؛
تجرد گرایی در ایران به دلیل تکرر روابط است؛ اگر ازدواج را فقط به خاطر رفع نیاز جنسی بخواهیم چون راه های رفع این نیاز روز به روز متنوع تر و بیشتر می شود پس ازدواج از معنا می افتد و تشکیل خانواده بی اهمیت می شود؛ باید برای خانواده معنا بخشی و منزلت بخشی بیشتری داشته باشیم.
پژوهشگر حوزه زنان و خانواده:
پژوهشگر حوزه زنان و خانواده گفت: فضای مجازی، خانواده‌ها را با یک تهدید جدی روبرو کرده است
روان‌شناس و مشاور خانواده:
روان‌شناس و مشاور خانواده با بیان این که ناآگاهی والدین از خطرات فضای مجازی اصلی ترین آسیب در حوزه خانواده است، گفت: برخی از خانواده‌ها از روی ناآگاهی فرزندان خودشان را به فضای مجازی می‌سپارند که بیشترین خطرات را برای آن‌ها به دنبال دارد.
قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۳۰ آذر را مشاهده می‌کنید.
دبیر انجمن سواد رسانه‌ای استان قم:
دبیر انجمن سواد رسانه‌ای استان قم با اشاره به اینکه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور جدی گرفته نشده است، گفت: امروز با یک فضای مجازی رهاشده و بی دروپیکر مواجهیم که علت شکل نگرفتن شبکه ملی اطلاعات آن است که متولیان امر از بُن دل به ضرورت این موضوع ایمان ندارند.
اسماعیلی طبا دبیر انجمن سواد رسانه استان قم گفت:دولت نباید فضای مجازی را به حال خود رها کند.
قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۷ آذر را مشاهده می‌کنید.