تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نگاهی به زندگی دشوار معلولان؛
استقلال و توانمندسازی معلولان در کشور امری مهم و ضروری است به شرط آن که مسئولان در جهت اجرای آن گام بردارند.
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه‌ای صالحین استان قم مطرح کرد:
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه‌ای صالحین استان قم گفت: این آموزشگاه همچون گوهری قیمتی در حلقه اقتصاد مقاومتی می درخشد و ظرفیت‌های بالایی در ارائه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی کار متعهد و کارآمد دارد.