تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

وقتی نام از فولاد برده می شود ناخداگاه به یاد اصفهان می افتیم اما امروز کارخانه فولاد غرب آسیای قم به عنوان دومین تولید کننده فولاد در کشور بعد از اصفهان برای خودکفایی اقتصاد کشور تلاش می کند.
تراکتوری ها در نصف جهان برای رسیدن به برد و پایان دادن به ناکامی های اخیر فکر هر چیزی را کرده بودند جز درخشش یک نفر.