تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در میزگرد قم فردا بیان شد؛
با حضور طلبه ها در بیمارستان ها دیدگاه مردم نسبت به طلبه ها تغییر کرد.
غفاری مدیر عامل با بیان این که رهبر انقلاب فهم درستی از فضای مجازی دارند، گفت: این فهم در کلام رهبر انقلاب نمود عینی دارد.
نسرا، جشنواره تدریس مجازی سواد رسانه‌ای با محوریت شایعات کرونایی برگزار می کند.
فیلم لحظه جدا شدن ماهواره‌ نور از ماهواره‌بر قاصد و قرار گرفتن آن بر مدار، تهیه و منتشر شده است.