تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

این روز ها علی لاریجانی بجای حضور در استان با تعیین نماینده در قم و انتشار پست در اینستاگرام وظایف نمایندگی خود را انجام می دهد.