تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

پایان 14 ماه خوش خیالی به اروپا؛
با تصمیمی که امروز دولتمردان جمهوری اسلامی ایران گرفتند عملاً نفس‌های برجام که روزی سوگلی دولت بود به شماره افتاده ، برجامی که حداقل برای مردم ایران فرجام خوشی نداشت.