تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر مجتمع فرهنگی نور نیروگاه با بیان اینکه مجموعه فرهنگی نور قم در اختیار بنیاد اعتلا قرار گرفته است که طرح تحول اجتماعی را بر اساس مبنای اسلامی اجرا کند گفت:راه اندازی سرای نوش اندیش اولین حرکت در مسیرتحول در منطقه نیروگاه است.
سرای نوش اندیش در مجتمع فرهنگی نور نیروگاه قم با حضور مسئولان سازمان تبلیغات استان قم افتتاح شد.