تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کارگردان فیلم حضرت معصومه(س):
کارگردان فیلم حضرت معصومه(س) بابیان این‌که 19 سال برای ساخت فیلم حضرت معصومه تحقیق کردم، گفت: هجرت امام رضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) در سال 201 هجری محور اصلی فیلم است.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات وزارت امور خارجه:
معاون پژوهشی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفت:فضای فرهنگی پیاده روی اربعین نیازمند تولید محتوا و شبکه‌سازی است