تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

توصیه های مدیر گروه سلامت مرکز بهداشت استان قم؛
مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان قم با توصیه به شهروندان از آن ها خواست پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.