تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

جوان نوشت: ساعت‌۱۷:۳۰ روز دوشنبه ۱۵‌مهرماه مأموران کلانتری‌۱۳۴ شهرک‌غرب از مرگ مشکوک زن جوانی در خانه‌اش با خبر و راهی محل شدند.
خراسان نوشت: اوایل صبح روز گذشته، ماموران انتظامی با قاضی ویژه قتل عمد مشهد تماس گرفتند و از وجود جسد مردی میان سال در یک مجتمع مسکونی خبر دادند.
انگار پُک زدن سیگار برای جماعتی تنها راه فرار از فشار و استرس‌های روزانه است اما می‌توان با هربارلب زدن بر زرورق سفید رنگ آن ضرباهنگ مرگ را سرعتی بیشتر ی بخشید؛ بی آنکه عزمی برای مبارزه با مصرف دخانیات در کشور ببینیم و غبار تیره رنگ سیگار، قانون مبارزه با دخانیات را در برگرفته است.