تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مشکلات بی پایان بافت‌های فرسوده؛
بافت‌های فراموش‌شده شاید عبارت بهتری برای بافت‌های فرسوده شهر قم باشد که این روزها ساکنان آن‌ها با مشکلات فراوانی دسته و پنجه نرم می‌کنند و شاید دعا می‌کنند که بارندگی‌های شدید سراغ شهر قم نیاید.
به بهانه ایجاد پارکینگ‌های موقت در شهر؛
ایجاد پارکینگ در شرایطی که با توجه به افزایش قیمت های رخ داده امکان تملک و عریض کردن خیابان ها وجود ندارد می تواند تا حدودی آرامش را به خیابان ها و مردم قم به ارمغان بیاورد.