تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دبیر کارگروه زن و خانواده مجمع نمایندگان قم خبر داد؛
دبیر کارگروه زن و خانواده مجمع نمایندگان قم در جلسه مشترک با صدیق مدیر کل اموربانوان استانداری به نقش نظارتی این کارگروه و ارائه مشاوره به نمایندگان مردم شریف استان قم پرداخت و بر لزوم توجه بیشتر به مشکلات زنان در قم تاکید کرد.